Artikelen en meer

Je wilt een artikel herschrijven want je bent nèt niet tevreden over de zinsbouw, de lengte of de stijl. Je hebt een interview maar eerlijk gezegd komt de geïnterviewde maar saai over en is de tekst te lang. Of je wilt graag een brief opstellen maar zoekt naar de juiste tone of voice? Of wil je het levensverhaal van je opa eindelijk eens op papier laten zetten?

Ik help graag om jouw tekst, welke vorm dan ook, om te bouwen tot de perfecte tekst voor de juiste gelegenheid. Laat mij maar schaven, dubben over welk woord het mooiste staat en letterlijk de puntjes op de i zetten.

Neem contact op!