De kleine lettertjes, maar dan gewoon leesbaar natuurlijk. Ook bij mij gelden er algemene voorwaarden zodat we duidelijke afspraken met elkaar maken over opdrachten. Het doel van deze algemene voorwaarden is dat iedereen weet welke afspraken er zijn gemaakt en wat we van elkaar kunnen verwachten.  Fijn toch?

Eerste contact en Offerte

Ons eerste contact is altijd vrijblijvend. Je hebt me online gevonden of misschien wel via via. Hoe dan ook, je hebt contact met mij opgenomen. Ons eerste contact over de opdracht verloopt via mail of we bellen even met elkaar. Mijn telefoonnummer vind je uit privacyoverwegingen niet op mijn website maar als je contact met mij opneemt, kunnen we daarna uiteraard een telefonische afspraak maken indien gewenst. Geen probleem! Mocht je dat prettig vinden, kan ik ook langskomen op jouw locatie. 

Als we het eens zijn over de opdracht en de briefing is voor mij helder, ontvang je desgewenst van mij een offerte met de geschatte investering aan tijd en kosten. De offerte is tot een maand na verzending geldig. Wanneer je akkoord gaat, laat je mij dat weten en ga ik aan de slag.

Het kan voorkomen dat we via mailwisseling al tot een overeenkomst komen, omdat de opdracht helder is of misschien heb je haast? Ik zal dan onze mailwisseling als schriftelijke opdracht beschouwen.

Leveringsvoorwaarden

Tijdens ons eerste contact spreken we af wanneer de opdracht af moet zijn. Ik hoor graag van je of je een deadline hebt en ik geef aan of de omvang van de opdracht voor mij haalbaar is binnen de gewenste tijd. Ik streef er vervolgens altijd naar om de opdracht binnen dat gestelde termijn te leveren. Indien mij dit door omstandigheden niet lukt, zal ik  tijdig contact op nemen om dit te overleggen.

Ik lever het resultaat van de opdracht per mail in Word of PDF aan, tenzij we anders hebben afgesproken.

Concept en herziening

Als tekstschrijver schrijf je over zoveel verschillende onderwerpen dat ik soms wel een wandelende Wikipedia lijk . Super handig op feestjes ook. Zorg, vastgoed en zelfs bemesting…you can ask me anything! Maar jij bent in de meeste gevallen de expert over jouw opdracht.  Wanneer ik de opdracht heb aangeleverd, mag je dus jouw kritische blik eroverheen laten gaan en eventuele aanpassingen doorgeven. Dit verwacht ik binnen twee weken van Je, tenzij we samen anders overeen komen. Let op! Binnen de afgesproken prijs hanteer ik één herschrijfronde. Wanneer je toch meer aanpassingen wilt of de opdracht wilt herzien, hanteer ik hiervoor mijn uurtarief van 65 euro per uur bovenop de afgesproken prijs.

Betaling

Te samen met de (definitieve) tekst, stuur ik je de factuur van de opdracht. Op de factuur staat beschreven wanneer ik de opdracht heb gemaakt, welke prijs we hebben afgesproken en is 21%  BTW verrekend. Tevens vind je op de factuur mijn betaalgegevens. Ik vraag je het gefactureerde bedrag binnen 30 dagen over te maken naar mijn bankrekening. Wanneer je dit niet doet, zal ik je na het gestelde termijn een herinnering sturen (vriendelijk hoor, wees maar niet bang). Indien er vervolgens nog steeds geen betaling binnen de volgende 14 dagen volgt, zal ik het verschuldigde bedrag verhogen met de wettelijke rente (8%) vanaf het moment van verzuim.  Indien betaling dan nog altijd uitblijft, zal ik een incassobureau inschakelen en ook de incassokosten naar jou doorberekenen.

Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

Indien nodig kan ik mij beroepen op het auteursrecht. Totdat ik het eindresultaat aan jou heb overgedragen, blijven de auteurs- en publicatierechten bij mij. Ik draag de rechten na betaling aan jou over, niet aan derden. Het is dus niet toegestaan om mijn teksten door te verkopen of te vermenigvuldigen zonder mijn toestemming. Anderzijds garandeer ik jou dat ik de teksten die voor jou geschreven zijn, niet doodleuk ook aan een andere opdrachtgever verkoop.

Garantie

Als tekstschrijver bied ik kwaliteit. Ik garandeer jou dat je kwalitatief goede teksten ontvangt met gebruik van correcte Nederlandse taal en grammatica.  Ik streef ernaar om mijn tekstvorm aan te laten sluiten bij de gewenste doelstelling en doelgroep. Hoewel de perfectionist in mij de tekst vaak nog wel 2 of 3 keer doorleest ter controle,  heb jij als opdrachtgever de eindverantwoordelijkheid om de teksten te controleren op eventuele fouten of onjuistheden.

Ik heb een leverplicht, geen resultaatplicht. Daarmee bedoel ik dat ik de gevraagde teksten lever op basis van de opdrachtverstrekking, maar ik bied geen garanties over de resultaten die met die teksten behaald worden.

In het uitzonderlijke geval dat ik zelf de opdracht stopzet, vervalt uiteraard jouw betalingsplicht. Tenzij ik stop wegens aantoonbaar wangedrag of onzorgvuldigheid van jouw kant.  Als jij de opdracht om wat voor reden dan ook wil stopzetten, heb je uiteraard wel een betalingsverplichting voor het werk wat ik heb uitgevoerd want hé, ik heb al tijd en energie geïnvesteerd en voor niets gaat de zon op.

Aansprakelijkheid en Geschillen

Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten. Met het akkoord geven op de opdracht, vrijwaar je mij van deze aansprakelijkheid. Als opdrachtgever ben jij altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

Wanneer we ergens niet uitkomen, proberen we dit uiteraard eerst onderling op te lossen. Mochten we er dan toch niet uitkomen, is een rechtsgang helaas onvermijdelijk. Dit beschouw ik uiteraard wel als een laatste redmiddel, want daar zit natuurlijk niemand op te wachten.

24 december 2019