“Zoals je soms een zanger kunt herkennen aan zijn stem, herken je het werk van Marijke met je ogen gesloten.”